Narcisme

Een Narcist is iemand met een vorm van grootheidswaanzin dat voorkomt uit een ONBEWUST minderwaardigheidsgevoel. Echter, bij veel narcisten zie je in eerste instantie niets van die grootheidswaanzin, omdat ze zich voor doen als bescheiden, soms zelfs onderdanig of als slachtoffer. Wanneer je ze langer kent menen ze dat ze macht over je hebben en voor je het weet zijn ze ineens "veel beter dan jij of veel slimmer dan jij" en kunnen ze zonder blikken of blozen doen alsof ze zich nooit anders hebben voorgedaan. Deze mensen zijn er zich niet van bewust dat ze het contact met hun ziel (hun gevoel) kwijt zijn. Narcisten reageren alleen en uitsluitend van uit hun ego, ze willen ten kostte van anderen iets "lijken". Tevens zijn ze vaak DWANGMATIG bezig AANDACHT en AANZIEN te krijgen, ze kunnen daarvan nooit genoeg krijgen. Dit komt doordat ze niet bij hun gevoel kunnen, zich leeg voelen, maar daardoor ook over al jouw grenzen gaan om hun gevoel van leegte op te vullen. Ze zijn zich daar echter allemaal niet van bewust. Ze gaan net zo lang door tot dat ze de ander hebben gebroken, ze zijn dwangmatig bezig jou te frustreren met verzonnen onwaarheden en kwellen je net zo lang tot jij toegeeft dat hij/zij ""geweldig" is en jij "niets" bent. Of tot zij gelijk hebben en jij niet, of tot zij gewonnen hebben en jij verloren. Ze zijn dan trots op hun verworven macht, en jij bent leeg en uitgeput.

Als ervaringsdeskundige op het gebied van narcisme kan ik zeggen dat ik alle ins- en outs mee heb moeten maken in mijn leven waardoor ik als kind al begonnen ben boeken te verslinden over psychologie. Ik kon er maar geen verklaring voor geven waarom ik zo anders behandeld werd dan anderen, terwijl ik als kind toch echt niets anders deed dan andere kinderen. Dat ik zwaar psychisch mishandeld was, bleek pas veel later toen er in de wetenschap eindelijk iets meer over de Narcistische Persoonlijkheid Stoornis bekend was geworden. Helaas zijn er later, nog meer mensen op mijn pad gekomen met ook weer andere vormen van narcisme, waardoor ik uiteindelijk van A tot Z alles heb gelezen over dit onderwerp wat er maar over te lezen viel. Het is dan voor mijn gevoel ook geen toeval dat ik nu met hart en ziel mensen help die ook slachtoffer zijn geworden. Doordat ik zo uitgebreid psychologie ben gaan bestuderen, en door jaren praktijkervaring, kwam ik er ook achter hoe Narcisme ontstaat en vond ik na vele jaren, een methode om weer volledig te herstellen van de schade die je is aangedaan door een narcistische persoon. Er zijn ook mensen die niet beseffen dat ze slachtoffer zijn van een Narcistische persoon. Dit komt omdat narcisten zo gewoon lijken te functioneren in de maatschappij, vaak erg gewaardeerd zijn in hun omgeving, zelfs charismatisch en intelligent. Ze weten precies de dingen zo te zeggen dat het lijkt alsof ze echt empathie hebben voor jou of anderen. Echter het is slechts een masker, ze weten precies wat jij wilt horen, ze doen alsof ze aandachtig naar jou luisteren, ze hebben hun mond vol over hoe eerlijk, verstandig en redelijk ze zelf zijn, en ondertussen doe jij precies wat zij willen. Uiteindelijk weten ze altijd hun zin te krijgen en doen zij nooit iets fout. De fout ligt altijd bij jou of een ander, en als er niets fout is, verzinnen ze wel een "fout", die jij gemaakt zou hebben. De narcist leeft alleen in macht of onmacht er is geen grijs gebied. Dat wil zeggen dat er altijd een vorm van stress is, het is alleen winnen of verliezen. Voor jou verliezen dus.

Vrouwelijke narcisten manipuleren vaker door voor slachtoffer te spelen, soms ook zijn ze dominant en zeker dwangmatig. Mannelijke narcisten zijn vaker dominant, maar ook zij zullen in de slachtofferrol stappen om te kunnen manipuleren. Uiteindelijk gaat het er om dat ze hun gelijk of hun zin krijgen, en om een goed gevoel te krijgen dat ze zich boven jou kunnen plaatsen (grootheidswaanzin). Er zijn ook narcisten die jou zogenaamd "een speciale persoon", noemen. Je denkt dan dat je speciaal bent voor de narcist en dat je echt iets betekent, maar uiteindelijk is het slechts een spel van "aantrekken en afstoten". Je wordt steeds bijna, of een beetje, geprezen, maar dan gebeurd er steeds weer iets waardoor jij het ""toch weer fout" doet.(volgens de narcist) Het komt er op neer dat je uiteindelijk altijd het gevoel krijgt dat jij het echt nooit goed doet, dat je het niet verdiend om waardering te krijgen. Dit is een vorm van narcisme die veel mensen niet als zodanig herkennen, omdat de narcist toch zo zijn/haar best deed (zegt de narcist zelf) en jij het uiteindelijk allemaal fout deed. (volgens de narcist). Toch is de emotionele schade voor jou veel groter dan je verwacht had, de rest van je leven ben je je zelfvertrouwen immers kwijt.

Ben jij je zelfvertrouwen volledig kwijt of heb je nooit veel zelfvertrouwen gehad? Denk jij dat je niks kan en dat je alles fout doet? Voel jij je schuldig over alles dat fout gaat? Durf je geen beslissingen te nemen, twijfel je aan alles en schaam je je voor je zelf? Voel je verwarring over veel dingen? Grote kans dat je slachtoffer bent van een Narcistische Persoonlijkheid! Lees aandachtig verder en vraag gerust wanneer je twijfelt, vul het contactformulier dan in en stel je vraag.


NPS staat voor narcistische persoonlijkheidsstoornis.


NPS komt voor in verschillende gradaties, van enkele kenmerken tot zelfs de zwaarste vorm, kwaadaardig Narcisme. Zeven procent van de Nederlandse bevolking heeft een vorm van NPS, zowel mannen als vrouwen kunnen deze stoornis hebben. In dit stukje spreek ik van een hij, maar het kan dus ook een zij, zijn. Deze stoornis ontstaat doordat een onbewust minderwaardigheidsgevoel is doorgeslagen in een ernstige vorm van arrogantie. (opgeblazen ego). Slachtoffers kunnen een zeer ernstig trauma hebben. Wanneer je nooit voor jezelf op kwam kan het zijn dat je jezelf totaal verloren voelt of nooit echt hebt leren kennen. Dit ontstaat door de verwarring die de narcist zaait, hij speelt een psychologisch spelletje, draait steeds zijn/jouw woorden om. Hij kan dan met een stalen gezicht zeggen nooit iets dergelijks gezegd te hebben. Hij draait en liegt net zo lang tot je (bijna) aan jezelf gaat twijfelen. Dan zegt hij vol trots, zie je wel het ligt allemaal aan jou, jij bent gek. De meeste slachtoffers zijn zich totaal niet bewust van de rol die de NPS ouder/partner, in hun leven speelt/speelde. Dit komt omdat ieder mens van zich zelf uit gaat en zich dus niet kan voorstellen dat een ouder/partner, die naar buiten toe heel normaal, vaak charmant, uitermate correct, vriendelijk en intelligent kan zijn, een totaal andere kant naar jou laat zien zodra er geen buitenstaanders in de buurt zijn.

Mensen met deze stoornis zijn zich niet bewust van hun woede en frustraties en zelfhaat, die ze projecteren op hun slachtoffer. Meestal is dat 1 persoon uit het gezin. Dit projecteren van hun frustraties houdt in dat ze vaak in razende woede allerlei verwensingen naar hun slachtoffer schreeuwen die niets met het slachtoffer te maken hebben. Het zijn vaak zeer kwetsende en vernederende woorden, die een mens/kind zeer ernstig krenken. Het is dan ook een ernstige vorm van psychische (kinder)mishandeling. Soms is deze mishandeling ook fysiek. Alles waarvoor de mens met de NPS zichzelf onbewust haat, liegen, bedriegen, dom en achterlijk zijn, gewiekst, doortrapt, en ga zo maar door, wordt dus uitgestort over zijn/haar slachtoffer, daarbij is de dader er van overtuigd dat zijn slachtoffer al deze beschuldigingen verdiend. Hij beseft totaal niet dat dit op hem/haar zelf slaat.

Een dader is op een bepaald emotioneel niveau niet ouder dan een kind van 5 jaar. De dader kan vaak alleen reageren vanuit macht of onmacht. Ze weten echter haarfijn hoe ze emotioneel gewenst gedrag kunnen tonen op de momenten dat het voor hen voordeel oplevert. Ze zijn er ook enorm trots op dat ze zo slim zijn dat iedereen in hun leugens trapt en kunnen hier werkelijk van genieten. Het zijn phatologische leugenaars, ze liegen en manipuleren dusdanig dat ze altijd wel een reden weten te bedenken of te creëren, om hun ongenoegen over hun slachtoffer uit te storten Daarom worden slachtoffers vaak totaal onverwacht overvallen door een ernstige woede-aanval van de dader, het slachtoffer is hierdoor altijd op zijn hoede en vooral een kind kan enorm angstig worden door de plotselinge, onverwachte aanval op hem/haar.

Tevens hebben daders vaak een ziekelijke behoefte aan bewonderd te worden, ze kunnen enorm veel aandacht vragen op een zeer dwingende manier. Ze kunnen ook enorm jaloers en controlerend zijn. Ze wantrouwen iedereen omdat ze onbewust van zichzelf uit gaan. Ze zijn vaak erg dominant, willen en verwachten ook dat ze overal hun zin in krijgen. Aan de andere kant zijn er ook narcisten die zichzelf meer plaatsen in de rol van slachtoffer, voordeel voor hen is dat ze linksom of rechtsom altijd hun zin krijgen. Ze kunnen slecht lang alleen zijn, kunnen zelfs in paniek raken. Een empatisch vermogen is niet aanwezig, wel weten ze goed empatisch over te komen, als dit hun voordeel oplevert. Je kunt zeggen dat de narcist totaal egoïstisch en egocentrisch handelt. Hij heeft geen greintje schaamte of schuldgevoel. Echter hij weet goed sociaal gewenst gedrag te spelen daar waar dat op dat moment nodig is zolang hij maar op zijn voetstuk blijft staan.

Om op dit eigen gevormde voetstuk te blijven staan gaat hij over lijken, hij is hard en meedogenloos en ziet ieder die hem niet in zijn waarde laat, of hem tegen spreekt, als de vijand. Zijn grootste onbewuste angst is dat hij van zijn voetstuk terug zal vallen in zijn minderwaardigheidscomplex. Tevens is een NPSer is zeer verslavingsgevoelig. Mijns inziens is dit een persoon met een hechtingsstoornis, doordat hij geen zelfliefde kent, heeft hij het gevoel niets te hebben om op terug te vallen. Dat maakt het leven bijzonder angstig, deze grote angst neemt hij onbewust mee in zijn gedrag.

Slachtoffers van de NPSer, hebben vaak ook geen zelfliefde kunnen ontwikkelen, echter dit is het eerste dat nodig is om een emotioneel gezond leven te kunnen leiden.

Ervaringsdeskundigen zijn in staat slachtoffers goed te helpen. Dit zeer complexe probleem wordt door veel hulpverleners vaak niet herkent of erkent. Door opgegroeid te zijn bij een ouder met Narcisme, kan ik zeggen dat ik als ervaringsdeskundige snel problemen op dit gebied herken. Door mijn eigen levenservaring en alles wat ik ondertussen geleerd heb op dit gebied, kan ik ook jou helpen je leven weer op de rails te krijgen. Zie ook het werkboek van Iris Koops, "Het verdwenen zelf".