Therapie├źn enz.Regressie Therapie en Innerlijk Kind Therapie.

Regressietherapie is ├ę├ęn van de meest effectieve therapiesoorten. Het is een vorm van traumatherapie. Ieder mens heeft in de jeugd wel iets meegemaakt waardoor angst is ontstaan voor bijvoorbeeld reacties van anderen. Als kind zijn we bijzonder gevoelig kunnen we de emotionele pijn van dat moment niet goed verdragen. We zijn nog kind en kunnen immers nog niet relativeren. We zijn er van overtuigd dat elke keer wanneer we in een gelijkende situatie terecht komen we de emotionele pijn niet kunnen verdragen. Dit werkt door in onze volwassenheid. We reageren daarom soms heftig op situaties door een trigger uit het verleden. Er heeft zich in ons gevoel en verstand een overtuiging vast gezet die in het huidige leven er voor zorgt dat je met een vorm van angst reageert en dat uit zich dan in bijvoorbeeld exreme boosheid, je aangevallen voelen, of je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat de ander je niet serieus neemt. Middels regressietherapie gaan we systhematisch terug naar het verleden. De cli├źnt mag in een stoel zich zo diep mogelijk ontspannen. De therapeut begeleid de cli├źnt en stelt gericht vragen over het verleden. Hierbij wordt gewerkt met visualisatie en lichaamsgerichte therapie. Hierdoor worden op alle niveaus van lichaam geest en ziel, oude overtuigingen losgelaten, en omdat dit daadwerkelijk in ons gevoel een grote verandering brengt, is de therapie uiterst effectief en wordt zo de oude pijn losgelaten. Innerlijk Kind therapie: Ieder van ons heeft een innerlijk kind in zich. Het blijft je hele leven bij je en onthoudt pijnlijke ervaringen die je je niet meer bewust herinnert. Wanneer je angsten, verlavingen en vermijdingsstrategie├źn ontwikkelt, hangt dit meestal nauw samen met het gekwetste innerlijk kind. De therapeut helpt je middels ontspanning visualisaties en lichaamsgerichte therapie, in contact te komen met je gekwetste innerlijk kind en kan zo helpen het alsnog te geven wat het nodig heeft om te helen. Deze therapie ligt dus in het verlengde van Regressietherapie en loopt soms in elkaar over.

Cognitieve Therapie.

Omdat de manier van denken veel invloed heeft op je emotionele gesteldheid, helpt de therapeut met het bewust worden van disfunctionele gedachten. Er wordt gewerkt met gedachten, herinneringen, fantasie├źn en opvattingen over gebeurtenissen. Door disfunctionele gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen en kunnen negatieve gevoelens verdwijnen waardoor ook het gedrag ten positieve verandert. Na een therapiessessie te hebben bijgewoond heb je voldoende handvatten om er zelf thuis mee aan de slag te kunnen.

Therapie voor slachtoffers van narcistisch misbruik.

Wanneer je samen hebt geleefd met iemand met een narcistische persoonlijkheid Stoornis ben je totaal in verwarring gebracht. Je zelfbeeld is vaak erg laag en je twijfelt enorm aan jezelf, maar ook aan de bedoelingen van anderen. Het vertrouwen in jezelf en de samenleving is totaal weg. Het eerste doel is om het zelfbeeld te gaan verbeteren, middels cognitieve therapie worden de jarenlange ingesleten negatieve gedachtenpatronen omgebogen naar meer realistische en positieve gedachten. Middels geleide-meditatietherapie ga je tot rust en in balans komen. Middels regressie- en innerlijk kindtherapie worden oude emotionele trauma's verwerkt die er altijd zijn bij narcistisch misbruik. De therapie is dus een mix van meer therapieen.

Psycho Energetische Therapie

Psycho Energetische Therapie wordt toegepast als aanvulling in de reguliere gezondheidszorg bij psycho-sociale klachten zoals onverwerkte trauma's, stress, burn-out, het begeleiden van energiegevoeligheid en ondersteuning van het verhelderen van persoonlijke processen. Deze therapie baseert zich op de kennis en studie van intuïtieve, energetische en spirituele ontwikkeling en counselingmethodieken zoals het waarnemen, lezen en harmoniseren van het energieveld van de mens, de aura en de chakra's. Daarnaast wordt er gewerkt met adem- en ontspanningstechnieken, toegepaste imaginatie, geleide meditatie, dromen, tekeningen en ondersteunende gespreksbegeleiding.

Coaching en Counseling

Middels Coaching en Counseling wordt o.a. inzicht gegeven in psychologische, pedagogische en sociale aspecten. Counseling is gebaseerd op toepassing van technieken middels gesprekken. Het doel hier van is het bevorderen van zelfhulp en zelfverantwoordelijkheid waardoor een effectiever leven geleid kan worden. Men zal hierdoor bewust worden van zijn/haar groeimogelijkheden en eigen kwaliteiten. Het is bijvoorbeeld mogelijk gecoacht te worden m.b.t. de onderwerpen Narcisme, laag zelfbeeld, depressie, angst enz.

Geleidemeditatietherapie o.a. voor een positiever zelfbeeld en dus meer zelfvertrouwen!

Geleidemeditatietherapie wordt meestal ingezet bij een fundamenteel gebrek aan zelfvertrouwen of bij bepaalde angsten. De therapeut begeleid de cli├źnt met helende suggesties tijdens diepe ontspanning. Doordat je dieper in een positiever gevoel over jezelf komt, zal er daadwerkelijk een positieve verandering in je zelfbeeld komen dat als een stevig fundament gaat werken. Geleidemeditatietherapie is een effectieve therapie waarbij de cli├źnt begeleid wordt middels uitsluitend positieve suggesties. Hierdoor kom je beter in balans, je vergroot je zelfvertrouwen door dat je een diep gevoel van zelferkenning kan verankeren in het onderbewustzijn. De cli├źnt kan meer innerlijke rust, balans en zelfvertrouwen gaan ervaren, beter relativeren en bewuster gaan leven. Dit noemen we ook wel "leven vanuit je authentieke zijn" of "in je kracht zijn".

Vorig leven sessie.

Via diepe ontspanning en visualisatie technieken neem ik je mee naar een vorig leven. Er komt altijd wel iets wat op dit moment belangrijk voor je is. Het zal tot inzichten leiden, het vinden van de rode draad, die door vele levens loopt. Je kunt bijvoorbeeld ontdekken waarom je je in dit leven toch steeds zo afhankelijk opstelt. Het blijkt nu dat dit in een vorig leven ook al zo was. Dit soort karaktertrekken lopen vaak al door vele levens en zijn inmiddels ingesleten patronen geworden. Wanneer je je daar nu bewust van wordt kun je beginnen daar iets aan te veranderen. Bijvoorbeeld middels therapie. Het is niet van belang of dit vorige leven nu "echt" is of niet, het gaat er om dat het jou helpt verder te komen in je ontwikkeling. Je kunt het vergelijken met dromen 's nachts, ook dan geeft jouw eigen "hogere-zelf",(het deel wat al vele levens meeloopt en een helicoptervieuw heeft over jouw leven), via droomsymbolen aan waar het probleem zit.

Tekentherapie voor kinderen.

Wanneer een kind een emotioneel probleem heeft waar je niet de vinger op kunt leggen dan is tekentherapie een mooie vorm om er toch achter te komen waar het probleem in oorsprong vandaan komt. Omdat kinderen vaak nog niet goed onder woorden kunnen brengen wat er precies aan de hand is, of zich soms schamen voor iets omdat ze zelf niet helemaal begrijpen wat er aan de hand is, is het voor de ouders/opvoeders vaak heel moeilijk er achter te komen hoe ze hun kind kunnen helpen. Tekentherapie is dan een mooie ontspannen manier om zonder dwang of nare ervaring voor het kind tot een resultaat te komen. Bovendien kan ik tijdens een tekentherapiesessie tevens intuïtief naar het kind kijken, hierdoor krijgen we nog meer helderheid over de oorsprong van het probleem.